Saturday, 21 November 2009

പണിക്കുറവ്

ഈ ചെറിയ കംപ്യൂട്ടര്‍ നിങ്ങളുടെ പകുതി പണി കുറക്കും, വില്‍പ്പനക്കാരന്‍ പറഞ്ഞു.
ശരി, രണ്ട് കംപ്യൂട്ടര്‍ തന്നോളൂ, പണിക്കര്‍ ബോധിച്ചു.

No comments: