Wednesday, 23 September 2009

ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള അന്തരം?

പെണ്ണ്, തന്റെ സകല ആവശ്യവും നിറവെറ്റുന്ന ഒരാണിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ആണ്, സകല പെണ്ണില്‍ നിന്നും തന്റെ ഒരാവശ്യം മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

No comments: